การส่งสัญญาณโทรทัศน์ มีกี่ประเภท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

April 10, 2018 0 Comments

ถ้าเมื่อ 100 ปีก่อนมีคนบอกเราว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือภาพเคลื่อนไหวที่เห็น จะสามารถบันทึกและถ่ายทอดผ่านกล่องไม้สี่เหลี่ยมได้ คงไม่มีใครเชื่อ แท้จริงแล้วนั้นสิ่งนี้กำเนิดขึ้นมาได้จากนักค้นคว้าชาวอเมริกัน ชื่อ ชาร์ล ฟรานซิสเจนกิน (Charles Fruncis Jenkin) และจอห์น ลอจี แบรด (John logie Baird) ชาวอังกฤษ

     ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบได้แก่ Analog และ Digital

ซึ่งAnalog แบ่งได้เป็น 3 ระบบย่อยคือ

  1. ระบบ NTSC (The National Television System Committee)
  2. ระบบ PAL (Phase Alternation Line)
  3. ระบบ (SEQuentiel A Memoire(“memory sequential”)

ระบบDigital แบ่งได้ 1 ระบบย่อยซึ่งในอนาคตและอาจมีการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

  1. ระบบ HDTV (High-definition television)

 

ระบบ NTSC

เป็นระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแรกของโลก นำมาใช้ในปี พ.ศ.2483 NTSC ย่อมาจาก The National Television System Committee โดย FCC เป็นผู้กำหนดมาตรฐานของสัญญาณภาพ ซึ่ง NTSC จะต้องมีจำนวนเส้น 525 และจำนวนภาพต่อวินาที 30ภาพ ประเทศที่ใช้ได้จะต้องมีไฟ 110 Volt/60Hz สัดส่วนของภพอยู่ที่ 3:2 ซึ่งในยุคแรกๆ ประเทศไทยก็เคยใช้ระบบนี้เช่นกัน เนื่องจากระบบนี้ใช้ความกว้างของคลื่นสัญญาณน้อย จึงทำให้ภาพที่แสดงมีความชัดเจนเพราะถูกคลื่นรบกวนน้อย

ระบบ PAL

พัฒนามาจากระบบ NTSC โดย Walter Bruch วิศวกรชาวเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 หรือ พ.ศ.2506 PAL ย่อมาจาก Phase Alternating Line มีจำนวนเส้นทีวี 625 เส้น จำนวนภาพต่อวินาที 25ภาพ ใช้กับไฟที่จำนวน 220V/50Hz อัตราส่วนของภาพ 4:3 ระบบนี้มีความผิดเพี้ยนของสีน้อยลง แต่จะมีความสั่นไหวมากกว่าระบบ NTSC

ระบบ SECAM

 ย่อมาจาก System Electronique Pour Couleur Avec Memoire หรือ Sequential Color and Memory ใช้ในปี ค.ศ. 1967  หรือ พ.ศ.2510 พัฒนาโดย Dr.Henry D.France วิศวกรชาวฝรั่งเศส ระบบนี้มีความคมชัดเท่ากับระบบPAL ระบบไฟ 60Hz แต่ความถี่ใช้แถบความกว้างมาก จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมนัก

ระบบ HDTV

ระบบนี้ เป็นระบบแบบ Digital ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีความคมชัดสูง แทบไม่มีการสั่นไหวของภาพ สัดส่วนของภาพ คือ 16:9 ถูกนำมาใช้ในปี ค.ศ.1980 หรือ พ.ศ. 2523 ซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่ใช้ระบบ HD แห่งแรกของโลกคือ สถานีโทรทัศน์ NBC ของ สหรัฐอเมริกา ส่วนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศแรกที่นำมาใช้คือ สิงคโปร์ ตามมาด้วย มาเลเซีย ไทย ลาว ในประเทศไทยได้มีการนำมาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ.2550 โดยทรูวิชันส์ และให้บริการเป็นทางการเมื่อพ.ศ.2553

แท้จริงแล้วระบบAnalog และ Digital ยังมีการแบ่งแยกย่อยอีกมากมายตามกระแสไฟของแต่ละประเทศ แต่ทั้งหมดมีการออกแบบที่คล้ายกันคือ ตัวส่งสัญญาณ ต้องทำให้เครื่องรับสัญญาณไม่ว่าจะ โทรทัศน์สี หรือขาวดำ รับสัญญาณได้ ซึ่งสัญญาณที่ส่งออกต้องเป็นสัญญาณเดียวกันหากเป็นคนละระบบจะต้องเปลี่ยนสัญญาณโทรทัศน์ระบบAnalog เป็นรหัสระบบDigital และส่งสัญญาณระบบDigital