สัญญาณ analog กับ digital แตกต่างกันอย่างไร

June 18, 2018 0 Comments

ระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ สามารถถ่ายทอดได้ทั้งภาพและเสียง โดยแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบ Analog และระบบ Digital ซึ่ง Analog จะใช้ส่งสัญญาณโดยมีเครื่องส่ง  จะส่งสัญญาณภาพ เสียง พร้อมคลื่นวิทยุ หรือคลื่นที่เราคุ้นเคย FM หรือ AM เป็นการส่งแบบผสมคลื่น เรียกว่า Vestigial Sideband (VSB) กระจายสู่อากาศในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเครื่องรับ ได้รับสัญญาณจะแปลงคลื่นเป็นภาพปรากฏที่หน้าโทรทัศน์ทั่วไปในระบบ SDTV ในส่วนของ Digital จะแตกต่างจากAnalog โดยสิ้นเชิง Digitalจะแยกสัญญาณคลื่นชัดเจน กลไกลการทำงานเป็นการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบรหัสดิจิตอล คือเลข 0 และ 1 หรือเรียกเป็นหน่วยบิตเมื่อส่งมายังทีวี จะทำการแปลงหน่วยนั้นและแสดงภาพออกมาเป็น Pixel การส่งแบบนี้สามารถทำให้ 1 ช่องสัญญาณรับได้มากกว่า 1 ช่อง เรียกว่า Multicasting ซึ่งการส่งสัญญาณแบบDigital มีคุณภาพเสียงและภาพที่ดีกว่า หรือที่เรารับชมในระบบ HD นั่นเอง

เมื่อเทียบคุณสมบัติของระบบ Analog และ Digital เป็นข้อๆ ได้ดังนี้

  • คุณภาพสัญญาณ

Digital : สัญญาณคงที่ คมชัด

Analog : ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ

  • คุณภาพ และสัดส่วนของภาพDigital : Full hd(1080p) , 1920 x1080 สัดส่วน 16:9Analog : Standard (480p) ,704x 480 สัดส่วน 4:3
  • คุณภาพเสียงDigital : Surround 5.1 channelsAnalog : Stereo 2 channels
  • การใช้คลื่นความถี่( 1 ช่อง 8MHz)Digital : ส่งแบบ SDTV ได้ 8-10 รายการ หรือ HDTV 2 รายการ+SDTV 2 รายการAnalog : ส่งได้เพียงช่องรายการเดียว
  • การรองรับรูปแบบบริการใหม่ๆDigital : Data boardcasting , Interactivity , Multimedia , etc

Analog : ไม่ได้

หากจะนึกภาพเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไร คือแต่ก่อนเมื่อช่องไม่ชัดเรานำสายหนวดกุ้งมาต่อ ขยับและหมุนมัน จนกว่าช่องที่เราดูจะชัด อีกทั้งภาพที่แสดงออกมาสัดส่วนเกือบจะเหมือนสี่เหลี่ยมจตุรัส นั่นคือระบบแบบ Analog ต่อมามีการพัฒนาขึ้นโดยที่คุณต้องต่อกล่องดำถึงสามารถที่จะดูทีวีได้โดยไม่มีคลื่นแทรก แต่ปัจจุบันทีวีได้พัฒนาให้เป็นระบบดิจิตอลในตัว ภาพที่เห็นกว้างเป็นแนวนอน และเสียงคมชัด ช่องมีให้เลือกหลากหลาย นั่นเรียกว่าระบบ Digital

แน่นอนว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้พัฒนาขึ้นทุกวัน ตั้งแต่ทีวีจอตู้หนาหนักฉายภาพขาวดำ ต่อ มาเป็นภาพสี ใช้รีโมต  ปัจจุบันทีวีทำให้บางและและจอกว้างขึ้นมาก เป็นระบบแอนดรอย หรือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้ แต่แม้ทีวีจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน แสดงภาพได้คมชัดเท่าไร อนาคตอาจจะทำได้มากกว่านั้น เช่น ทำให้เราเหมือนหลุดเข้าไปในสถานการณ์จริงๆคล้ายเกม VR box หรือทีวีมีกลิ่นออกมาก็ได้ ต้องรอติดตามการสร้างสรรค์ผลงานของนักค้นคว้าต่อไป